• PRANEŠIMAS
 • Apie parengtas UAB „Vilkasta“ atskyrimo sąlygas
 • Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. ir 65 str. 1 d., pranešame apie parengtas UAB „Vilkasta“ atskyrimo sąlygas.
 • Duomenys apie atskyrime dalyvaujančią bendrovę: pavadinimas – UAB „Vilkasta“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 185203779; buveinės adresas S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis; PVM mokėtojo kodas LT852037716; duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, įstatinis kapitalas –202 800 EUR, kuris yra visiškai apmokėtas.
 • Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu sukuriamos tos pačios teisinės formos naujos bendrovės. Atskyrimui taip pat taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu. Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.
 • Po atskyrimo veiksiančios bendrovės – UAB „Vilkasta“, „UAB „Vilkastos prekyba“, UAB „Vilkastos investiciniai projektai“, UAB „VIP nuoma“ ir UAB „Akasta“.
 • Visų po atskyrimo veiksiančių bendrovių teisinė forma – uždarosios akcinės bendrovės, UAB „Vilkasta“ buveinė bus adresu Žemdirbių g. 63A, Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio rajono savivaldybė, kitų bendrovių buveinės registruojamos adresu S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis.
 • Momentas, nuo kurio dalis UAB „Vilkasta“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamoms bendrovėms – UAB „Vilkastos prekyba“, UAB „Vilkastos investiciniai projektai“, UAB „VIP nuoma“ ir UAB „Akasta“ registravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašius šią dieną perdavimo – priėmimo aktus.
 • Momentas, nuo kurio dalis UAB „Vilkasta“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamoms bendrovėms ir sandoriai įtraukiami į šių bendrovių buhalterinę apskaitą – UAB „Vilkastos prekyba“, UAB „Vilkastos investiciniai projektai“, UAB „VIP nuoma“ ir UAB „Akasta“ registravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašius perdavimo – priėmimo aktus.
 • UAB „Vilkasta“ atskyrimo sąlygos ir kiti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. numatyti dokumentai yra skelbiami UAB „Vilkasta“ interneto svetainėje adresu www.vilkasta.lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. su parengtomis UAB „Vilkasta“ atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. numatytais dokumentais UAB „Vilkasta“ akcininkai ir kreditoriai gali susipažinti UAB „Vilkasta“ interneto svetainėje adresu www.vilkasta.lt ir bet kada nemokamai atsisiųsti juos iš minėtos interneto svetainės.
 • UAB „Vilkasta“ atskyrimo sąlygos interneto svetainėje paskelbtos 2015 m. rugsėjo 2 d.


 • Pridedama:
 • Akcininkų susirinkimo protokolas

  Atskyrimo sąlygos

  Įstatai "Vilkasta"

  Įstatai "Vilkastos prekyba"

  Įstatai "Vilkastos investiciniai projektai"

  Įstatai "VIP nuoma"

  Įstatai "Akasta"

  Atskyrimo balansas

  8-1priedas. "Vilkasta" liekantis turtas

  8-2priedas. "Vilkastos prekyba" perduodamas turtas

  8-3priedas. "Vilkastos investiciniai projektai" perduodamas turtas

  8-4priedas. "VIP nuoma" perduodamas turtas

  8-5priedas. "Akasta" perduodamas turtas

  2012m. Finansinių ataskaitų rinkinys

  2013m. Finansinių ataskaitų rinkinys

  2014m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Susisiekite su mumis

"UAB Vilkasta"

© 2015 „UAB Vilkasta” Visos teisės saugomos